Home » Samuraj: Japo Scy Samuraje, Sioguni, Bushid , Seppuku, Ieyasu Tokugawa, Masamune Date, Yoshimasa Ashikaga, Yoritomo Minamoto, S by Source Wikipedia
Samuraj: Japo Scy Samuraje, Sioguni, Bushid , Seppuku, Ieyasu Tokugawa, Masamune Date, Yoshimasa Ashikaga, Yoritomo Minamoto, S Source Wikipedia

Samuraj: Japo Scy Samuraje, Sioguni, Bushid , Seppuku, Ieyasu Tokugawa, Masamune Date, Yoshimasa Ashikaga, Yoritomo Minamoto, S

Source Wikipedia

Published August 2nd 2011
ISBN : 9781231910214
Paperback
62 pages
Enter the sum

 About the Book 

?r d?o: Wikipedia. Strony: 60. Rozdzia?y: Japo?scy samuraje, Sioguni, Bushid?, Seppuku, Ieyasu Tokugawa, Masamune Date, Yoshimasa Ashikaga, Yoritomo Minamoto, Sanada Yukimura, Kenshin Uesugi, Hideyoshi Toyotomi, Yoshimitsu Ashikaga, Zemsta r?nin w z Ak?, Yoshiteru Ashikaga, Yoritsune Kuj?, Shinsaku Takasugi, Sanetomo Minamoto, Takeaki Enomoto, Yoshimochi Ashikaga, Tamuramaro Sakanoue, Yoriie Minamoto, Nobunaga Oda, Yoshitane Ashikaga, Yoshiharu Ashikaga, Yoshinori Ashikaga, Yoshinaka Minamoto, Yoshikazu Ashikaga, Yoshitsune Minamoto, Hajime Sait?, Yoshiaki Ashikaga, Yoshizumi Ashikaga, Takauji Ashikaga, Takayoshi Kido, Yoshikatsu Ashikaga, Yoshiakira Ashikaga, Masayuki Sanada, Musashi Miyamoto, Toshiz? Hijikata, Moriyoshi, Kagekatsu Uesugi, S?ji Okita, Yoshihisa Ashikaga, Yoshihide Ashikaga, Sanosuke Harada, Shinpachi Nagakura, Tadabumi Fujiwara, Mitsunari Ishida, Yoritsugu Kuj?, Tsunenaga Hasekura, Terumoto M?ri, Isami Kond?, Daimy?, Hisamitsu Shimazu, Otomaro ?tomo, Shingen Takeda, Morikuni, Motonari M?ri, Tokimune H?j?, Koreyasu, Narinaga, Munetaka, Kamatari Fujiwara, Hisaaki, Watamaro Bunya, Katsuyori Takeda, Yabusame, R?shigumi, Yamamoto Kansuke, Sumimoto Hosokawa, Yoshitoki H?j?, Shir? Amakusa, Gonnosuke Mus?, Kanetsugu Naoe, Mitsuhide Akechi, Keisuke Yamanami, Yoshiyasu Ashikaga, Daish?, Yasutoki H?j?, Karitamaro Sakanoue, Nobuyuki Sanada, Morikiyo Ideura, Masakatsu Hachisuka, Yoshimoto Imagawa, Shigefusa Uesugi, ?-yoroi, Yorishige Uesugi. Fragment: Ieyasu Tokugawa, ur. 31 stycznia 1543, zm. 22 maja 1616) - za?o?yciel dynastii siogun w Tokugawa, sprawowa? realn? w?adz? w Japonii od 1598 r. do abdykacji w 1605 r. Ieyasu Tokugawa urodzi? si? 31 stycznia 1543 r. w prowincji Mikawa jako Takechiyo Matsudaira. Jego ojcem by? Hirotada Matsudaira (1526-1549), w?adca Mikawy. Hirotada sp?dzi? wi?kszo swego ?ycia, walcz?c z klanami Oda i Imagawa. Rodzina Matsudaira by?a podzielona. Jedna jej cz chcia?a zosta? wasalami klanu Imagawa, a druga (do kt rej nale?...